Ångerrätt - fullständig information

Ångerrätt

Vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du rätt att inom 14 dagar frånträda avtalet utan att ange något skäl.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter:
•    vid tjänsteavtal, dagen då avtalet ingicks;
•    vid köpeavtal, dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning;
•    vid avtal avseende flera varor som du beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig, dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning;
•    vid avtal avseende en vara som består av flera poster eller delar, dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första varan i fysisk besittning; och
•    vid avtal avseende regelbunden återkommande leverans av varor under en viss tid, dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första varan i fysisk besittning. Om ångerfristens sista dag infaller under en helgdag förlängs ångerfristen så att nästkommande vardag ingår. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet per e-post till Aqvis. Du måste också kunna bevisa att köpet som du vill frånträda har gjorts hos Aqvis. Du kan använda mallen som finns på Konsumentverkets hemsida, men du måste inte använda den. Meddelandet ska skickas per e-post (info@aqvis.se). Vi kommer sedan att bekräfta att vi har mottagit ditt beslut om att utöva ångerrätten.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder ett avtal med stöd av ångerrätten kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått av dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi förbehåller oss dock rätten att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Du ska återsända varan till oss eller själv transportera hit den. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning. Adressen för återsändning och avlämning är Bruksvägen 3, 595 95, Mjölby. Återsändning eller återlämning ska ske utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. I de flesta fall bör denna kostnad motsvara fraktkostnaden enligt ordererkännandet/fakturan. 

Du är själv ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Vid tjänsteavtal gäller följande. Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Undantag från ångerrätt

Enligt distansavtalslagen, 2 kap. 11 § gäller ångerrätten inte för vissa typer av avtal. Exempel på sådana avtal är avtal som
•    avser en tjänst som har fullgjorts, om kunden uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjat utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,
•    avser varor som är specialtillverkade efter kundens önskemål,
•    avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra, eller
•    avser en brådskande reparations- eller underhållningsåtgärd vid ett besök i kundens bostad, om besöket äger rum på kundens initiativ och uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av kundens begäran eller har ett direkt samband med denna. 

Eftersom Aqvisdeck alltid specialtillverkas enligt kundens önskemål och behov gäller ingen ångerrätt för denna produkt. Detsamma gäller vissa liners och pooltäckningar.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig per telefon eller e-post.

Aqvis AB
info@aqvis.se 
0142-23050