Aqvispoolens unika konstruktion - 40 års garanti

Aqvispoolens unika konstruktion innebär att poolväggen kan säljas som metervara. Det innebär att med t.ex. 24 meter poolvägg kan man bygga rektangulära pooler med måtten 4 x 8 m eller 3 x 9 m eller en annan fri form som 24 m räcker till. Kort sagt, det finns ingen begränsning i form eller storlek. Du väljer hur många meter poolvägg du vill köpa. Vår stomme har också bäst garantitid i branschen – 40 års garanti på poolstommen ger dig trygghet så att du inte behöver oroa dig för problem.

Aqvis sponten

OTROLIGT ENKELT
Aqvispoolens vägg, aqvissponten, är 50 mm tjock med en invändig isolerande luftspalt. Sponten är tillverkad av ett material som isolerar mot markkylan, den suger inte åt sig vatten och är dessutom helt miljövänlig. Dessa egenskaper sparar energi till uppvärmningen av poolen. Poolväggen är otroligt lätt att bygga och kommer med utförliga anvisningar hur man går till väga. Man kan se hur enkelt det är att bygga stommen i våra videor på Youtube.

BETONGPLATTA
Det är självklart att en byggnad byggs på  betongplatta för att den ska vila på fast grund, vi anser att det även gäller pooler som ofta väger åtskilliga ton. 
Därför byggs alla våra pooler på betongplatta.

aqvisspont, poolvägg

HÖG KVALITÈ OCH GENOMTÄNKT MATERIALVAL
I en poolkonstruktion är det viktigt att alla material passar med varandra. Om stensargen ska fästas beständigt på poolens sarg gäller det att underlag och sten har liknade egenskaper så att inte stenen lossnar efter några år. 
På aqvispoolen är underlaget för stensargen av aluminium. Vi har valt polyetenplast i profiler och poolvägg.
Konsolerna är tillverkade av magnelis, alla skruvar i poolväggen är av rostfritt stål.
Underlagsmattan som ligger under poollinern var tidigare cellplast, nu har vi en polypropenfilt som inte flyter och har högre trycktålighet. Vi har valt material för att poolen ska stå riktigt länge, poolen är en långsiktig investering i välbefinnade och livskvalitet. En beständig pool är även en ekonomisk investering.

ENERGI
Aqvispoolens vägg, aqvissponten, är 50 mm tjock med en invändig isolerande luftspalt. Aqvissponten är tillverkad av ett material som isolerar mot markkylan samt inte suger åt sig vatten. Dessa egenskaper sparar energi.

BYGG DIN POOL MED VÅRT UNIKA MILJÖVÄNLIGA SYSTEM
Med tanke på att vi måste börja tänka på att vår jord och våra regnskogar ska finnas kvar för framtida generationer, så vill vi bidra i bevarandet av vår planet. Arbetet med att göra så miljöriktiga produkter som möjligt fortgår hela tiden och vi letar fram så miljövänliga material vi kan när vi utvecklar nya produkter.

Vi har valt materialet polyeten (termoplast), ett miljöriktigt alternativ med lång livslängd. Att vi dessutom till viss del använder återvunnen polyeten är ytterligare ett plus. Att använda plast till förpackningar och förbrukningsmaterial ger ofta upphov till miljöbelastning då det kan hamna i naturen som avfall. Men när plasten används som ett konstruktionsmaterial som ska bestå länge så är det motsatsen till slit och släng. Material som grävs ner i mark ska vara beständiga utan att avge ämnen som skadar miljön. Vi förespråkar lång livslängd så att kommande generationer också kan njuta av sköna bad.

AQVISSPONTEN
Aqvissponten är en teknisk flexibel byggmodul som ger dig möjlighet att skapa en personlig pool. Aqvispoolen har utvecklats för att enkelt och beständigt kunna formas till alla storlekar och typer av pooler men även för att vara miljövänlig, vilket har varit viktigt för oss under hela framtagandet av Aqvissponten. Det innebär att vi alltid har alla modeller i lager, det i sin tur sänker lagerkostnaden och vi får fram en kvalitetsprodukt till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi påstår att aqvissponten har en betydligt längre livslängd än trä, plåt, glasfiber och polystyrenpooler (frigolit).
Det är därför vi ger just 40 års garanti på våra pooler.