Poolvärme

Värmepump

Värmepump

Pumparna nyttjar den omgivande värmen i luften effektivt och överför den via en värmeväxlare till poolvattnet. Pahlén använder en kombination av optimerade komponenter såsom värmeväxlare, köldmedel, elektronisk expansionsventil och programvara för att få en mycket hög verkningsgrad, COP. Testade enligt Europeiska standarden 14511 av TÜV, ett oberoende testinstitut.

Värmeväxlare

Värmeväxlare

När det kommer till värmeöverförings-lösningar för din pool levererar Bowman optimal prestanda. Tiotusentals av Bowmans enheter är i drift effektivt och tillförlitligt runt om i världen, från spa och badtunnor till olympiska pooler, i både kommersiella och inhemska anläggningar. Bowmans unika konstruktion kommer hjälpa dig att uppnå snabbare uppvärmningstider samt minska din energiförbrukning, dina kostnader och CO2-utsläppet.

värmeväxlare hi flow

Värmeväxlare

Pahléns värmeväxlare finns som rör- och spiralvärmeväxlare och är optimerade för hög kapacitet och lågt tryckfall. Båda typerna har korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt. Pahléns värmeväxlare är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS2348, titan eller termoplast.