cherry blossom tree, pink, flowers-1225186.jpg

Vårstarta poolen

När ska man vårstarta poolen?
När temperaturen ligger på +10°C är det dags att vårstarta poolen – då löper du minst risk för tillväxt av alger och microorganismer.
 

Här får du en lista på vad du behöver göra vid vårstart eller uppstart av en nyfylld pool:

1. Vid vårstart, återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern, återmontera avtappningspluggar och stäng tömningsventiler.

2. Fyll på vatten i poolen tills vattennivån ligger minst i centrum av bräddavloppets öppning.

3. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. Pumpen får inte startas utan vatten, eftersom axeltätningen då kan ta skada.

4. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.

5. Ställ pilen på centralventilens handtag på BACKSPOLNING. Tryck ned handtaget, så underlättas vridningen.

6. Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (tar ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart. Elektrisk värmare skall vara frånslagen.

7. Stäng av pumpen. (handtaget på filtret får aldrig vridas när pumpen är
igång)

8. Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola drygt 20 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.

9. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen. Stäng alltid av pumpen innan ni ändrar läge på centralventilen.

10. Prova och justera pH-värdet till 7,27,6. Klorera med chockklor (kalciumhypoklorit i granulerad form som innehåller 70% klor) via bräddavloppet till klorvärde 15 gram per kubikmeter. Vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Efter 1 dygn, borsta rent poolens väggar och golv samt bottensug poolbotten.

Bottensugning
Montera dit bottensughuvudet på teleskopstången och fäst sedan sugslangen på bottensughuvudet. Ställ ner bottensughuvudet på poolens botten och mata ner sugslangen under vattenytan, så att slangen fylls med vatten och luften trängs ut ur slangen. Sedan förs andra änden av sugslangen till bräddavloppet.
Montera fast bottensugplattan över silkorgen och anslut bottensugslangen. Slangen kan även monters i hålet under silkogen utan bottensugplattan, då hamnar grovskräp i pumpens silkorg. Om suget i bottenmunstycket försämras, rengör bräddavloppets silkorgen. Eventuellt behöver även pumpens silkorg rengöras och filtret backspolas om poolen är riktigt smutsig. När bottesugningen är avslutad, stäng av pumpen för att ta bort bottensugplattan från silkorgen.