tree, snow, winter-6835828.jpg

Vinterstänga poolen

När ska man vinterstänga poolen?
När temperaturen ligger på +10°C i luften och i poolen är det dags att vinterstänga poolen – då löper du minst risk för tillväxt av alger och microorganismer. Här kommer några tips för hur du ska gå tillväga när badsäsongen är över.
 

Förberedelser inför vintern
A. Justera pH-värdet till 7,27,6 och stäng av värmen till poolen.
B. Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen understiger +7°C.

Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:
1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir ren.

2. Backspola filtret ca 3 – 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på FILTER.

3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.

4. Tag bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.

5. Tag ur silkorgen och klaffluckan ur breddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar, där silkorgen suttit, som kan ta upp isexpansionen. Fyll även utrymmet där klaffluckan suttit med cellplast. Se till att cellplasten inte kan flyta iväg.

6. Tag bort de ställbara ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under poolens vattennivå, skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade. Töm slang och kopplingar på vatten.

7. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten. Alternativt kan den placeras i en plastpåse med en vikt så att den sjunker till poolens botten. (gäller ej vid risk för bottenfrysning)

8. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.

9. Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Tag bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.

10. Tag bort manometern på filtrets centralventil.

11. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossas rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.

12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.

13. Chockklorera genom att upplösa klor (kalciumhypoklorit) i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.

14. Om poolen är försedd med en trappa eller lagun, så skall det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med en vatten-/glykolblandning, som är fästade med en tyngd. Tyngden anpassas så att dunken till 90% är under vattenytan. Dessa expansionsupptagare ska även finnas i poolen, 3st/20m2 poolyta.

15. Täck över poolen med ert vinterpoolskydd. Nu är du färdig med att vinterstänga din pool!

Läs mer: Vårstarta poolen